Witamy
o nas
NORD-WACHT SECURITY istnieje od ponad 15 lat. Zajmujemy się działalnością w zakresie ochrony osób i mienia. Ponadto świadczymy kompleksowe usługi dla biznesu między innymi w ramach wywiadu gospodarczego czy ochrony poufnych informacji.

OCHRONA

NORD-WACHT wykonuje wszelkie formy działań ochronnych, polegających na ochronie fizycznej, technicznej, konwojowaniu wartości pieniężnych i innych wartościowych przedmiotów.


INNE USŁUGI
Poza działalnością związaną z ochroną NORD-WACHT wykonuje usługi dla biznesu między innymi wywiad gospodarczy, ochrona danych poufnych czy ochrona osobista VIP

GDZIE DZIAŁAMY
Dla Państwa wygody oddziały NORD-WACHT znajdują się w największych miastach Polski

Nasza oferta
Usługi
Usługi oferowane przez firmę NORD-WACHT są zorientowane na wypełnianie zadań charakterystycznych dla nowoczesnych firm działających w zakresie ochrony osób i mienia. Specjalnie wyselekcjonowany dział projektowy zajmuje się spełnianiem Państwa indywidualnych życzeń i wymagań.
OCHRONA FIZYCZNA
Ochrona zakładów, terenów zakładowych, parkingów, placów budowy, prywatnych posesji, obiektów handlowo-usługowych, hal magazynowych, itp. Zapewniamy ochronę fizyczną wraz z monitorowaniem systemów alarmowych i CCTV oraz wsparciem grup interwencyjnych.
OCHRONA TECHNICZNA

Aby poprawić efektywność naszych działań, na życzenie naszych Klientów, oferujemy dodatkowo elektroniczne systemy zabezpieczeń zgodne z najnowszymi standardami. Wszystkie oferowane przez nas urządzenia i instalacje są uznane przez niemiecki „Związek Ochrony Mienia" (VdS).

Oferowane są na przykład:

  • Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu;
  • Systemy Telewizji Dozorowej;
  • Systemy Kontroli Dostępu;
  • Systemy Sygnalizacji Pożarowej;
  • Monitoring Systemów Alarmowych.
KONWOJE

Szczególnie wyselekcjonowani i wyszkoleni pracownicy firmy Nordwacht zapewniają bezpieczny transport wartości pieniężnych i innych przedmiotów wartościowych zarówno kraju jak i za granicą.

Nie bez znaczenia pozostaje w tym przypadku najnowocześniejszy sprzęt, jakim dysponuje firma Nordwacht, a także przeszkolenie personelu w posługiwaniu się bronią palną.

WYWIAD GOSPODARCZY
WERYFIKACJA WIARYGODNOŚCI PARTNERÓW BIZNESOWYCH Oferta obejmuje:
 1. Zebranie, weryfikację oraz analizę wszelkich informacji o kontrahencie, dostępnych w tzw. otwartych źródłach (ang. open source);
 2. Identyfikację kontrahenta poprzez weryfikację:
  • nazwy kontrahenta,
  • formy prawnej działalności,
  • danych teleadresowych,
  • roku powstania,
  • sposobu reprezentacji,
  • daty, miejsca i numeru rejestracji,
  • numeru NIP i REGON,
  • Zarządu
  • Rady Nadzorczej,
  • zakresu działania, danych teleadresowych oddziałów, filii itp.),
  • PKD i charakteru działalności,
  • udziałowców (wraz z ilością udziałów),
  • zatrudnienia,
  • sprawozdań finansowych (bilanse, rachunki zysków i strat) jeśli firma złożyła je do KRS,
  • kapitału zakładowego /akcyjnego,
  • powiązań kapitałowo-osobowych z innymi podmiotami,
 3. Inspekcję/wizję lokalną kontrahenta połączoną z:
  • Wykonaniem dokumentacji fotograficznej i opisowej siedziby firmy oddziałów i filii,
  • Przeprowadzeniem bezpośrednich wywiadów z kontrahentami firmy na temat jej rzetelności płatniczej i opinii,
  • Przeprowadzeniem wywiadów bezpośrednich z pracownikami firmy na temat jej rzetelności płatniczej i opinii,
  • Zebraniem informacji dotyczących zaobserwowanych przejawów działalności, w tym: wyposażenia pomieszczeń, liczby pracowników, środków trwałych,
  • Zebraniem informacji na temat najbliższego otoczenia badanej firmy.
 4. Weryfikację pracowniczą tj. sprawdzenie:
  • Posiadanego wykształcenia,
  • Posiadanych kwalifikacji zawodowych,
  • Przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
  • Przedstawionych referencji zawodowych i osobistych,
  • Ewentualnej przeszłości kryminalnej,
  • Informacji medialnych,
  • Przedstawionych dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i uprawnień,
Powyższe usługi realizowane są bezpośrednio przez wywiadowców oraz analityków posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym wywodzących się z instytucji państwowych odpowiedzialnych za egzekwowanie przestrzegania prawa.
OCHRONA POUFNYCH INFORMACJI
WYKRYWANIE I NEUTRALIZACJA URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO BEZPRAWNEGO POZYSKIWANIA INFORMACJI BIZNESOWYCH

Zakres wykonywanych czynności :

 1. Skanowanie częstotliwości radiowych w zakresie 30 MHZ – 3000 MHZ w modulacjach WFM, NFM,AM,IR, wykorzystywanych do prowadzenia monitoringu pomieszczeń
 2. Sprawdzanie instalacji sieciowych pod kątem wykorzystania ich, jako linii przesyłowych sygnałów akustycznych na częstotliwościach podnośnych w zakresie 10KHZ- 510 KHZ.
 3. Sprawdzenie pomieszczeń detektorem podczerwieni w zakresie 10.0 KHZ- 5.010 MHZ na obecność transmisji na modulowanej wiązce podczerwieni.
 4. Sprawdzenia instalacji telefonicznej pod kątem wykorzystania jej, jako nośnika do przesyłu sygnałów akustycznych z pomieszczeń, oraz sprawdzania istnienia urządzeń do niejawnej rejestracji rozmów telefonicznych.
 5. Szczegółowe, wizualne sprawdzenie czy w pomieszczeniu nie znajdują się urządzenia podsłuchowe, które mogłyby być zdalnie sterowane lub takie, w których wyczerpało się źródło zasilania, także w formie różnego typu kamuflaży.
 6. Sprawdzenie pomieszczenia pod kątem istnienia w nim bezprzewodowego systemu przesyłu sygnału wizyjnego w zakresie 1.0 GHZ – 2.5 GHZ.
 7. Sprawdzenie pomieszczenia na obecność cyfrowych urządzeń do rejestracji sygnałów akustycznych ( dyktafony, rejestratory cyfrowe)
 8. Sprawdzenie pomieszczenia na obecność urządzeń przesyłających sygnał PP po sieci GSM.
 9. Udzielenie wskazówek osobie uprawnionej dotyczących bezpieczeństwa technicznego.

Powyższe czynności wykonywane są za pomocą urządzeń:

  • Analizator OSCOR 5000.
  • Scanner f-my ICOM IC – Q7E
  • VHF-UHF tester f-my OPTOELEKTRONIC.
  • Miernik częstotliwości I natężenia pola M-1 F-my OPTOELEKTRONIC.
  • Miernik natężenia pola f-my CONRAD.
  • Sprzęt pomocniczy – sonda optyczna-endoskop,latarki,narzędzia.
  • Sonda GSM
OCHRONA OSOBISTA
Pracownicy firmy Nordwacht przechodzą szereg szkoleń dla zapewnienia państwu możliwie najwyższego poziomu usług z zakresu ochrony osobistej.

OCHRONA OSOBISTA VIP

  Oferta obejmuje:

  • Wynajęcie samochodu
  • Odbiór na lotnisku / dworcu
  • Rezerwacja noclegu
  • Pilotaż na terenie kraju
USŁUGI PORZĄDKOWO - CZYSTOŚCIOWE
Dla zapewnienia czystości w Państwa firmie lub obiekcie w ramach indywidualnych ustaleń z Klientem Nordwacht może się zając również szeroko pojętymi pracami porządkowymi.

Do zadań tych będzie oddelegowany specjalnie wyszkolony i wyposażony w odpowiedni sprzęt zespół pracowników.

USŁUGI RECEPCYJNE
Specjalnie wyselekcjonowany przez nas personel zajmie się prowadzeniem Państwa recepcji lub portierni, aby jednocześnie troszczyć się o bezpieczeństwo i porządek w Państwa firmie lub obiekcie.

Dodatkowo możemy zając się centrala telefoniczna, kontrola ruchu osobowo–materiałowego na Państwa terenie, a także innymi zadaniami służącymi zapewnieniu właściwego poziomu bezpieczeństwa.

MONITORING WIZYJNY

Na skuteczny system ochrony mienia składają się:

  • Bardzo dobrze zaprojektowane i wykonane systemy (systemy sygnalizacji włamania i napadu, przeciwpożarowe, monitoringu, itp.)
  • Skuteczne systemy transmisji i powiadamiania (dane alarmowe i obrazy przesyłane po sieciach kablowych i bezprzewodowych)
  • Szybka i właściwa obsługa alarmów (stały nadzór przez Stację Monitorowania Alarmów + procedury alarmowe)
SYSTEM TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA

Nord-Wacht posiada kompetencje do kompleksowej obsługi z zakresu ochrony technicznej mienia na każdym etapie tj. przy audycie, projektowaniu, instalowaniu, obsłudze (monitorowaniu) i serwisowaniu systemów:

  • alarmowych,
  • nadzoru wizyjnego,
  • kontroli dostępu,
  • zabezpieczeń mechanicznych,
  • zabezpieczeń teleinformatycznych.

Posiadamy doświadczenie w realizacji złożonych projektów uwzględniających specyficzne potrzeby każdego z naszych klientów.

OBSŁUGA SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

Nord-Wacht Security posiada Stację Monitorowania Alarmów, która całodobowo przyjmuje, obsługuje i rejestruje wszystkie przesłane sygnały z ich rozróżnieniem (włamanie, napad, zał/wył SSQiN, sabotaż, itp.) dowolnym torem transmisji (bezprzewodowym GPRS czy telefonicznym).


Możesz nam zaufać
Zapewniamy:
Cel firmy NORD-WACHT to: zminimalizować wszelkie możliwe ryzyko. Firma osiąga to, kładąc szczególny nacisk na osobiste zaangażowanie oraz świadomość odpowiedzialności na wszelkich płaszczyznach organizacyjnych.

Zaufanie

Bierzemy pełną odpowiedzialność za świadczone usługi.

Relacje

Dbamy o jak najlepsze relacje w biznesie, opierając je o konstruktywny dialog, profesjonalizm działań oraz partnerstwo.

Doświadczenie

Pozycja Nord-Wacht oraz ciągły rozwój firmy, związana jest z umiejętnością wykorzystywania wieloletniego doświadczenia, z właściwym rozumieniem potrzeb Klienta oraz inwestowaniem w kapitał ludzki i innowacyjne rozwiązania.

Dopasowanie do klienta

Dysponujemy zarówno strukturami wyspecjalizowanymi w obsłudze dużych kontraktów, jak i komórkami odpowiedzialnymi za niewielkie zlecenia. Umożliwia to zawsze takie zorganizowanie ochrony, aby koszty jej prowadzenia były współmierne do istniejących zagrożeń oraz do możliwości finansowych Klientów.

Posiadamy ubezpieczenie

Jesteśmy firmą odpowiedzialną i wiarygodną finansowo, co ma znaczenie w sytuacji, gdy wiele przedsiębiorstw znika z rynku lub ogłasza niewypłacalność w przypadku straty spowodowanej zaniedbaniem w wykonaniu usługi.

Nowoczesność

Dysponujemy bazą logistyczną transportu obejmującą nowoczesne i przystosowane wozy interwencyjne.


Masz pytania?
Napisz do nas

Telefon:
71- 781 90 66

@mail:
biuro@nord-wacht.pl

Adres:
ul. Słoneczna 16 52-335 Wrocław